جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1

جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1

جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 با کد 0026 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 134
حجم 1058 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فصل های مورد بررسی شده:

فصل اول : مقدمه ای بر حسابداری بخش عمومی و تعاریف و مفاهیم

فصل دوم: حسابداری عملیات جاری

فصل سوم : حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان

فصل چهارم: حسابداری عملیات سرمایه ای

فصل پنجم: حسابداری درآمد ها

سرفصل ششم : حسابداری وجوه سپرده

 

پیش گفتار

مجوزها

فصل اول : مقدمه ای بر حسابداری بخش عمومی و تعاریف و مفاهیم

اهمیت برقراری نظام مالی دولتی

خصوصیات بخش عمومی و بخش خصوصی

تفاوت های عمده میان بخش عمومی و بخش خصوصی

انگیزه ایجاد

حاکمیت قانون و نظارت قانونی

مالکیت و سرمایه

منابع مالی

تعریف نظام حسابداری بخش عمومی

وجوه اشتراک میان بخش عمومی و بخش خصوصی

تفاوت های حسابداری بخش عمومی و حسابداری بازرگانی

مبانی و روش های حسابداری دولتی

روش نیمه تعهدی

روش تعهدی تعدیل شده

روش نقدی تعدیل شده

اصول و استاندارهای ویژه حسابداری دولتی

منابع و مصارف بودجه کل کشور

ساختار نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی

مفاهیم و تعاریف

تنخواه گردان

تنخواه گردان استان

تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

انواع پرداخت ها در نظام مالی دولتی

هزینه پیش پرداخت

علی الحساب

اصول و مفروضات ویژه حسابداری بخش عمومی

گزارشگر مالی بخش عمومی

هدف صورت های مالی

اجزای صورت های مالی

نکات اصلی

ساختار حساب

حساب های اصلی

حساب تفضیلی

ساخت و کدگذاری حساب های اصلی

گروه حساب

حساب های کل

حساب های معین

عوامل هزینه و مراکز هزینه

تصویر کلی ساخت و کد گذاری حساب ها

اصول و مفروضات

فهرست حساب ها

 

فصل دوم: حسابداری عملیات جاری

سرفصل حساب ها

ثبت عملیات حسابداری اعتبارت جاری

افتتاح حساب های دائمی

 

فصل سوم : حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان

مقدمه

سرفصل ها

حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنا

 

فصل چهارم: حسابداری عملیات سرمایه ای

سرفصل حساب ها

حسابداری عملیات سرمایه ای

بستن حساب ها در پایان دوره

گشایش حساب های دایمی در دوره مالی بعد

 

فصل پنجم: حسابداری درآمد ها

مقدمه

سرفصل حساب ها

 

سرفصل ششم : حسابداری وجوه سپرده

سرفصل حساب ها

مقدمه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

خرید فایل word جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دریافت فایل pdf جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

خرید پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دانلود فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دریافت نمونه سوال جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

خرید پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دانلود مقاله جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دریافت مقاله جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

خرید فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دانلود تحقیق جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

خرید مقاله جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دانلود فایل pdf جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از download

دانلود مقاله جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

خرید پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دانلود فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دریافت فایل word جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

خرید نمونه سوال جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دانلود فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دریافت فایل word جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دانلود فایل word جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

خرید فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دانلود تحقیق جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دریافت فایل pdf جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

خرید کارآموزی جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دانلود فایل pdf جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دانلود کارآموزی جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از www

دانلود مقاله جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دریافت پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

خرید فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دریافت کارآموزی جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

خرید تحقیق جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دریافت تحقیق جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

خرید فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

خرید فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دانلود فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از pdf

دانلود کارآموزی جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دریافت فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دانلود فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

خرید نمونه سوال جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دانلود تحقیق جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دانلود تحقیق جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

خرید فایل word جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دریافت فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دانلود فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دریافت فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دانلود کارآموزی جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از word

دریافت تحقیق جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دانلود مقاله جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دانلود فایل pdf جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

خرید تحقیق جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دانلود پروژه جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دریافت کارآموزی جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دانلود فایل word جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دریافت مقاله جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دانلود فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دانلود فایل جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دریافت فایل pdf جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

خرید کارآموزی جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دانلود کارآموزی جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

دریافت فایل word جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free

خرید تحقیق جزوه نظام حسابداری بخش عمومی 1 از free


مطالب تصادفی